Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland e.V.

  • Tërë
  • Impulsi i xhumasë
  • Ramazani
  • Të përgjithshme
Impulsi i xhumasë

Impulsi i xhumasë Java 12

Impulsi i xhumasë Java 12 … Impulsi i xhumasë Java 12Read More »

Më tepër
Impulsi i xhumasë

Impulsi i xhumasë Java 11

Impulsi i xhumasë Java 11 … Impulsi i xhumasë Java 11Read More »

Më tepër
Impulsi i xhumasë

Impulsi i xhumasë Java 10

Impulsi i xhumasë Java 10 … Impulsi i xhumasë Java 10Read More »

Më tepër
Dita

Dita 3

Dita 3 Ajet Kuranor "Muaji i Ramazanit që në te (filloi të)  shpallet Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe...

Më tepër
Dita

Dita 2

Ajet Kuranor: “Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë...

Më tepër
Dita

Dita 1

Ajet Kuranor „O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin...

Më tepër
Të përgjithshme

Tërmeti në Turqi-Siri

Solidarizimi i komunitetit shqiptar në Gjermani më popullin turk dhe sirian … Tërmeti në Turqi-SiriRead More »

Më tepër
Të përgjithshme

Tri mënyra

Allahu xh.sh. të teston me 3 mënyra … Tri mënyraRead More »

Më tepër
Scroll to Top