Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland e.V.

Tribuna

Tribuna Fetare

Tribuna Fetare organizuar nga Xhamia IKRA-Siegen Ftesë pjesëmarrje në tribunën masive, me temë“Gjallërimi i Bashkësive Islame në Gjermani”,me rastin e […]

Tribunë për Gratë

Tribunë për gratë me rastin e Ramazanit Muslimanja në Ramazan

Tribun në Stuttgart

Qendra Islame Shqiptare në Stuttgart oranizon tribunen e radhës.

Mbrëmje Kuranore dhe Ligjërat

Xhamia “Qendra kulturore islame shqiptare nga Düsseldorfi organizon Mbrëmjen kuranore dhe Ligjëratën!

Tribunë fetare në Nürnberg

Me rastin e 28 nëntorit dhe 10 vjetorit të blerjes së xhamisë Xhamia e Bashkimi organizon Manifestim fetar dhe kombetar

Scroll to Top