Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland e.V.

Me rastin e 28 nëntorit dhe 10 vjetorit të blerjes së xhamisë Xhamia e Bashkimi organizon Manifestim fetar dhe kombetar me temën:

Roli i prijësve fetar në formimin e shtetit të parë shqiptar

Scroll to Top