Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland e.V.

Postimet e fundit

Impulsi i xhumasë

Dita

Dita 3

24. Mars 2023

Dita 3 Ajet Kuranor "Muaji i Ramazanit që në te (filloi të)  shpallet Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe...

Read More
Impulsi i xhumasë

Impulsi i xhumasë Java 12

24. Mars 2023

Impulsi i xhumasë Java 12 … Impulsi i xhumasë Java 12Read More »

Read More
Dita

Dita 2

23. Mars 2023

Ajet Kuranor: “Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë...

Read More
Dita

Dita 1

22. Mars 2023

Ajet Kuranor „O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin...

Read More
Impulsi i xhumasë

Impulsi i xhumasë Java 11

17. Mars 2023

Impulsi i xhumasë Java 11 … Impulsi i xhumasë Java 11Read More »

Read More
Scroll to Top