Azhurimi i të dhënave

  FORMULAR INFORMATIV - UIAZD

  Adresa

  Rruga
  PLZ/Qyteti
  Tel./Fax
  Webfaqja
  e-Mail

  1. Qendra jonë ka statutin e vet


  2. Numri i antarëve është:


  3. Kryesia përbëhet nga: antarë. Ata janë:

  Kryetar
  Mobili
  e-Mail
  Nënkryetar:
  Mobili
  e-Mail
  Sekretar:
  Mobili
  e-Mail
  Arkëtar:
  Mobili
  e-Mail
  Kryetar
  Mobili
  e-Mail

  4. Objekti i qendrës:

  5. Aktivitet e qendrës

  6. Imami/ët:

  qendra ka:
  kryeimam:
  imam:
  pa imam
  vullnetar
  me rroge
  pa rroge
  sa

  7. Të dhënurat e imamit

  Emri
  Mbiemri
  Shkalla e shkollimit islam
  Rruga
  PLZ/Qyteti
  Telefoni
  e-Mail