Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland e.V.

Azhurimi i të dhënave

  FORMULAR INFORMATIV - UIAZD

  Adresa

  Rruga

  PLZ/Qyteti

  Tel./Fax

  Webfaqja

  e-Mail


  1. Qendra jonë ka statutin e vet  2. Numri i antarëve është:


  3. Kryesia përbëhet nga: antarë. Ata janë:

  Kryetar

  Mobili

  e-Mail

  Nënkryetar:

  Mobili

  e-Mail

  Sekretar:

  Mobili

  e-Mail

  Arkëtar:

  Mobili

  e-Mail

  Kryetar

  Mobili

  e-Mail

  4. Objekti i qendrës:

  5. Aktivitet e qendrës

  6. Imami/ët:

  qendra ka:

  kryeimam:

  imam:

  pa imam

  vullnetar

  me rroge

  pa rroge

  sa

  7. Të dhënurat e imamit

  Emri

  Mbiemri

  Shkalla e shkollimit islam

  Rruga

  PLZ/Qyteti

  Telefoni

  e-Mail

  Scroll to Top