Dita 15

Ajet Kuranor: “Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni në All-llahun.“(Ali-Imran: 110).

Lexo më shumë

Dita 14

Ajet Kuranor: „Nga ju le të jetë grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillët janë ata të shpëtuarit.“ (Ali-Imran: 104).

Lexo më shumë

Njoftim

Hapja graduale e xhamijave më 9 Maj Selam alejkum ve Rahmetullah I nderuar Imam, Kryesi dhe anëtar i qendrës përkatëse, Së bashku me bashkësitë fetare myslimane në Këshillin Koordinues të Myslimanëve (KRM), UIAZD ka hartuar udhëzime, rregulla dhe katalogë për

Lexo më shumë

Dita 13

Ajet Kuranor: „Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin (fenë dhe Kur’anin) e All-llahut, e mos u përçani! Përkujtojeni mirësinë e All-llahut ndaj jush, kur ju (para se ta pranonit fenë islame) ishit të armiqësuar, e Ai i bashkoi

Lexo më shumë

Dita 11

Ajet Kuranor: “…të silleni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve, ndaj të varfërve dhe njerëzve u thuani fjalë të mira; Faleni namazin dhe jepni zeqatin…“ (El-Bekare: 83)

Lexo më shumë